Über uns

פעילות אינטראקטיבית למורים ותלמידים בישראל וברחבי העולם!

מדוע חששו תושבי העיר העתיקה לגור מחוץ לחומות? מאיפה קיבל בניין הכנסת את שמו? מה הקשר של מחיה השפה העברית, אליעזר בן יהודה, לירושלים?

סדרת סרטים קצרים בהם ילדים ירושלמים, הדוברים שפות שונות, ידריכו בסרטונים קצרים על אתרים בעיר.

הצפייה מלווה במשחק טריוויה דיגיטלי שבסופו התלמידים יפיקו לעצמם תמונה ייחודית מירושלים. 

מורים שנרשמים באתר יקבלו ערכה להדפסה וליצירת קיר אתרים ירושלמים כיתתי עם QR למעבר לסרטונים ולמשחק.

פעילות „ילדים מספרים ירושלים“ הופקה כמיזם משותף של עולם – שלם והמשרד לירושלים ומורשת. שותפים נוספים: JITAP וההסתדרות הציונית.

מטרת הפעילות הינה לחבר ילדים מרחבי העולם לציון יום ירושלים. במהלך שבוע שלם נחגוג את ירושלים יחד, ובמקביל לילדים נוספים ורבים ברחבי העולם.

מרכז עולם שלם הוא מרכז חינוכי בינלאומי הפונה לאנשי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי ברחבי העולם במטרה לחזק את הקשר בין ילדים ובני נוער בתפוצות לירושלים.

המרכז עוסק בהכשרה והעשרת מורים בשפות שונות בנושאי ירושלים, ציונות ומורשת.

במיזם עולם שלם – פלטפורמות דיגיטליות חינוכיות של שיעורים ופעולות עם עזרים להוראה בשפות אנגלית, צרפתית, ספרדית, גרמנית ורוסית.

אתר למורים לכיתות א-ו www.olamshalem.org

אתר אפליקטיבי לחינוך בלתי פורמלי לכיתות חטיבה עליונה ותיכון www.jlm4all.org

תודות:

 • הפקה: פנחס חותה, רויטל דה האס
 • תסריט: עינת קפאח
 • יועצת תוכן: הודיה אלתר
 • בימוי: פנחס חותה, עינת קפאח
 • צילום ועריכה: פנחס חותה
 • סאונד: משה ורנר
 • ליהוק שחקנים: הילה טימור עשור
 • עיצוב גרפי: שיר זפרני
 • קרן ירושלים
 • החברה לפיתוח מזרח ירושלים בע“מ
 • מכון המקדש
 • זאזא
 • עיר דוד
 • ערוץ הכנסת 
 • בנימין פריננברג
 • מכללת ליפשיץ
 • שילה הקדומה
 • ארכיון עיר דוד
 • ערוץ הכנסת
 • עדי ורנר
 • מיכל טיילור
 • מירב ליברמן
 • JITAP
 • קומביקס

השחקנים:

 • גרן רבין
 • שון קראט
 • מיכל ארנגאוז
 • נחמן אריה פנישל
 • שמחה כהן
 • מיה סטרלינו
 • יהונתן סגל אמועזי
 • איתן רגב
 • יסכה וליאור
 • דניאל שטיינמץ
 • ארבל רוט
 • טליה כהן
 • ליה אסקיאס
 • יפייה ווטס
 • שי גוטמן

 

Activité interactive entre l’enseignant et les élèves en Israël dans le monde entier! Pourquoi les habitants de la vieille ville ont eu peur de vivre en dehors des murailles?

D’où le bâtiment du parlement a-t-il reçu son nom?

Quel est le lien entre la renaissance de la langue hébraïque, Eliezer Ben Yéhouda et Jérusalem?

Une série de court métrage dans lesquels des enfants vivant à Jérusalem, parlant différentes langues, présenteront dans des vidéos courtes les sites de Jérusalem.

Le visionnage est accompagné d’un jeu-questionnaire numérique à la fin duquel les étudiants produiront eux-mêmes une image unique de Jérusalem.

Les enseignants qui s’inscrivent sur le site recevront un kit pour imprimer et créer un mur de site de classe de Jérusalem avec un bar-code pour passer aux vidéos et aux jeux.

L’activité “Les enfants racontent Jérusalem” a été réalisée en tant que coentreprise d’Olam Shalem et du Ministère de Jérusalem et du Patrimoine.

Partenaires supplémentaires:JITAP et l’Organisation Sioniste. 

Le but de l’activité est de renforcer le lien des enfants du monde entier à la Journée de Jérusalem. Pendant une semaine entière nous célébrons Jérusalem ensembles et en même temps beaucoup plus d’enfants dans le monde.

Le centre Olam Shalem est un centre éducatif international qui s’adresse aux éducateurs formels et informels du monde entier afin de renforcer le lien entre les enfants et les jeunes de la diaspora et de Jérusalem.

Le centre s’occupe de la formation et de l’enrichissement d’enseignants, en différentes langues sur Jérusalem, le sionisme, et le patrimoine.

Olam Shalem propose une plateforme pédagogique numérique de cours et d’activités avec des supports pédagogiques en anglais, français, espagnol, allemand et russe.

Site pour les enseignants des classes de CP à la 6e : www.olamshalem.org

Site sous forme d’application pour l’éducation non formel pour les classes supérieures et intermédiaires: www.jlm4all.org

Remerciements:

 • Production: Pinhas Hoteh, Revital De Has
 • Script: Einat Kapach
 • Content adviser: Hodaya Alter
 • Direction: Pinhas Hoteh, Einat Kapach
 • Film and editing: Pinhas Hoteh
 • Sound: Moshe Werner
 • Actors: Hilah Timor Asor
 • Graphic design: Shir Zafrani
 • Jerusalem Fund
 • The company of developing eastern Jerusalem
 • The Mikdash Institute
 • Zaza
 • The City of David
 • The Knesset Chanel
 • Benjamin Frienenberg
  Lipshitz institution
 • Ancient Shilo
 • The City of David archives
 • Adi Werener
 • Michal Taylor
 • Merav Lieberman
 • JITAP
 • Combix

The actors:

 • Yehonatan segal
 • Goren Rabin
 • Sean Karat
 • Michal Arangauz
 • Nachman Aryeh
 • Fenichel
 • Simcha Cohen
 • Mia Sterlino
 • Yehonatan segal
 • Eitan Regev
 • Yiskah Valior
 • Daniel Steinmetz
 • Arbel Roth
 • Talya Cohen
 • Lia Askias
 • Yahfiyah watts
 • Shai Gutman

 

Children’s Tales of Jerusalem

An interactive activity for teachers and students in Israel and around the world!

Why were the residents of the old city afraid to move outside the walls? Where did the Knesset get its name from? What is the connection between Eliezer Ben Yehuda, the reviver of the Hebrew language, to Jerusalem?

A series of short movies, in which appear children from Jerusalem, speaking many different languages, will guide us through different sites in the city.

The viewing is accompanied by a digital trivia game, which by the end creates a special picture of Jerusalem for the students.

Teachers who sign up through the website will receive a printable kit, to create a wall of Jerusalem sites, with QR’s that will lead to the movies and game.

The activity „Children’s Tales of Jerusalem“ was produced together by Olam Shalem and the Ministry of Jerusalem and Heritage.

Olam Shalem is an international educational center, which turns to formal and informal educators around the world, with the goal of strengthening the connection between Jewish children and young adults around the world to Jerusalem.

The Olam Shalem center works to train and enrich teachers in different languages in subjects relevant to Jerusalem like Zionism and Heritage. The Olam Shalem project is a digital educational platform, with lessons and activities, all which include materials in English, French, Spanish, German and Russian. 

A website for teachers of first through sixth grade- www.olamshalem.org

An aplicative website for informal education for middle and high school www.jlm4all.org

Thanks:

 • Production: Pinhas Hoteh, Revital De Has
 • Script: Einat Kapach
 • Content adviser: Hodaya Alter
 • Direction: Pinhas Hoteh, Einat Kapach
 • Film and editing: Pinhas Hoteh
 • Sound: Moshe Werner
 • Actors: Hilah Timor Asor
 • Graphic design: Shir Zafrani
 • Jerusalem Fund
 • The company of developing eastern Jerusalem
 • The Mikdash Institute
 • Zaza
 • The City of David
 • The Knesset Chanel
 • Benjamin Frienenberg
  Lipshitz institution
 • Ancient Shilo
 • The City of David archives
 • Adi Werener
 • Michal Taylor
 • Merav Lieberman
 • JITAP
 • Combix

The actors:

 • Yehonatan segal
 • Goren Rabin
 • Sean Karat
 • Michal Arangauz
 • Nachman Aryeh
 • Fenichel
 • Simcha Cohen
 • Mia Sterlino
 • Yehonatan segal
 • Eitan Regev
 • Yiskah Valior
 • Daniel Steinmetz
 • Arbel Roth
 • Talya Cohen
 • Lia Askias
 • Yahfiyah watts
 • Shai Gutman